ربات نظرسنجی

 • 1. نمایش گزینه های نظرسنجی بصورت inline ( شیشه ای )
 • 2. نمایش تعداد افراد رای داده به هر گزینه در پایان و کنار هر گزینه
 • 3. نمایش نتایج بصورت عددی و درصدی در خود هر نظرسنجی
 • 4. نمایش تعداد کل افراد شرکت کننده در نظرسنجی
 • 5. محاسبه نظر هر کاربر فقط یکبار
 • 6. ایجاد نظرسنجی تحت وب با کنترل پنل مدیریتی
 • 7. نمایش تمام نظرسنجی های ایجاد شده در پنل تحت وب
 • 8. حذف نظرسنجی های قبلی
 • 9. دیتابیس داخل ایران
 • 10. حاوی راهنما جهت شرکت در نظرسنجی
 • 11. نوشته شده با php
 • 12. دیتابیس MySQL
 • قیمت:299,000 تومان